Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei/stimulentul de energie pe perioada sezonului rece noiembrie 2021-martie 2022

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei/stimulentul de energie pe perioada sezonului rece noiembrie 2021-martie 2022

Primăria Municipiului Rm.Sarat  anunta că, persoanele interesate pot prelua cererile-tip şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei/stimulentul de energie pe perioada sezonului rece noiembrie 2021-martie 2022, de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială (str. Tudor Vladimirescu nr 35) sau le pot descarca de pe site-ul directiei: https://dasrmsarat.ro/cereri-declaratie-pentru-ajutoare-incalzire/

Depunerea cererii insotita de actele necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzire si a suplimentului de energie se face la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.

Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau  combustibili solizi si/sau petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net lunar pe membru de familie este de 1.386 lei in cazul familiilor si 2053 lei, in cazul persoanei singure. În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, este obligatorie efectuarea anchetei sociale.

 ACTE NECESARE ACORDARII  AJUTOARELOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI SI A SUPLIMENTULUI  PENTRU ENERGIE PENTRU SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2021-MARTIE 2022

-Copia actelor de identitate pentru toti membrii familiei care locuiesc si se gospodaresc la acea adresa;

-Copia Hotararii Judecatoresti de divort sau a Certificatului de Deces (daca e cazul);

-Dovada veniturilor nete realizate in luna anterioara depunerii cererii (adeverinte salarii, cupoane pensii, indemnizatii, etc.)**

– Copie dupa declaratia de impunere privind veniturile realizate in anul depunerii cererii, in cazul in care membrii familiei sunt costituiti in asociatii familiale sau ca persoane fizice autorizate;

– Ultima factura de la furnizorul de gaze naturale

– Ultima factura de la furnizorul de electricitate

-Certificat eliberat de Serviciul de Impozite si Taxe al primariei pentru toate persoanele majore din familie;

-Adeverinta eliberata de Registrul Agricol pentru toate persoanele majore din familie;

-Copia contractului de inchiriere al imobilului (acolo unde este cazul);

– Adeverinta de la asociatia de locatari cu numarul de persoane trecute pe lista de intretinere (pentru persoanele care locuiesc la bloc);

– Copia certificatului de inmatriculare a masinii (acolo unde este cazul) pentru a se vedea anul de fabricatie (maşina să aibă peste 10 ani vechime).

-Extras de cont pentru toate persoanele din cerere care detin depozite bancare

Nota: la veniturile nete ale lunii anterioare depunerii cererii se iau in calcul si subventiile din agricultura (prin APIA) precum si sumele provenite din tranzactii de bunuri mobile si imobile efectuate de la inceputul anului (inclusiv dezbaterile de succesiune)

 IMPORTANT! 

Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire si numai pentru o singură locuinţă, respectiv pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă.

Titularii ajutoarelor pentru incalzire sunt obligati sa comunice orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea. Comunicarea modificarilor privind  componenta familiei si a veniturilor acesteia, se face prin depunerea unei noi declaratii pe propria raspundere.

 LISTA BUNURILOR CARE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI si SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE

 Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului la încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2021-2022.

 1. Bunuri imobile:
  – clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;

  – terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.
 2. Bunuri mobile:
  – autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;

  – mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
  – autovehicule (autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, -şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;
  – utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată);
  – utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale);
  – utilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric), aflate în stare de funcţionare.

III. Depozite bancare:
– depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei.

 1. Terenuri, animale şi/sau păsări:
  – suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.000 de euro pentru familie.
  AJUTOR PENTRU GAZE NATURALE
Valoare de referință (ajutor maxim lunar) 250 lei
Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200 100% 250 10
200.1 320 90% 225 10
320.1 440 80% 200 10
440.1 560 70% 175 10
560.1 680 60% 150 10
680.1 920 50% 125 10
920.1 1040 40% 100 10
1040.1 1160 30% 75 10
1160.1 1280 20% 50 10
1280.1 1386 10% 25 10
In cazul persoanei singure
1280.1 2053 10% 25 10
AJUTOR PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ
Valoare de referință (ajutor maxim lunar) 500 lei
Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200 100% 500 30 (70)
200.1 320 90% 450 30 (70)
320.1 440 80% 400 30 (70)
440.1 560 70% 350 30 (70)
560.1 680 60% 300 30 (70)
680.1 920 50% 250 30 (70)
920.1 1040 40% 200 30 (70)
1040.1 1160 30% 150 30 (70)
1160.1 1280 20% 100 30 (70)
1280.1 1386 10% 50 30 (70)
In cazul persoanei singure
1280.1 2053 10% 50 30 (70)
În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.
                              AJUTOR PENTRU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI
Valoare de referință (ajutor maxim lunar) 320 lei
Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200 100% 320 20
200.1 320 90% 288 20
320.1 440 80% 256 20
440.1 560 70% 224 20
560.1 680 60% 192 20
680.1 920 50% 160 20
920.1 1040 40% 128 20
1040.1 1160 30% 96 20
1160.1 1280 20% 64 20
1280.1 1386 10% 32 20
In cazul persoanei singure
1280.1 2053 10% 32 20

         

          Plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi si /sau petrolieri, se face direct titularului.

Pentru încălzirea locuinţei cu  gaze naturale şi energie electrică, ajutoarele se acordă în funcţie de consumul lunar înregistrat în perioada sezonului rece, fără a se depăşi valoarea maximă stabilită de lege pentru fiecare tip de încălzire, iar contravaloarea ajutorului pentru incalzire se evidentiaza in facturile emise de furnizori.

TERMENUL DE DEPUNERE AL CERERILOR PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIRE ESTE 19 NOIEMBRIE 2021 PENTRU A BENEFICIA INCEPAND CU  LUNA NOIEMBRIE.

Mai multe informatii sunt disponibile pe site-ul Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala – https://www.mmanpis.ro/, la sediul Directiei de Asistenta Sociala(str Tudor Vladimirescu, nr 5) sau la linia telefonica gratuita disponibila de luni pana vineri in intervalul orar 09:00-22:00.

TEL.VERDE CONSUMATOR VULNERABIL

0800 86 86 22

 

descarca cerere ajutor incalzire