• cerere angajare asistent personal pers cu handicap
 • certificat de handicap
 •  CI-pers cu handicap
 •  certificat naștere pers cu handicap
 •  CI asistent personal
 •  certificat naștere asistent personal
 •  certificat căsătorie asistent pers(dupa caz)
 • diplomă de studii
 • cazier+certificat integritate
 • fișă medicală
 •  carte de munca
 • anchetă socială
 • acord persoană cu handicap
 • adeverință din care să reiasă vechimea după 01,01,2011
 • extras bancar(BCR)
 • certificat de integritate comportamentală
 • repartitie ITM

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul DAS Râmnicu Sărat din str Tudor Vladimirescu, nr 35 sau la nr de tel 0238567010