Documentele doveditoare privind componenţa şi veniturile familiei / persoanei singure

 

 • Acte de identitate pentru toti membrii familiei care locuiesc si se gospodaresc la adresa pentru care se solicita ajutorul(CI,BI,Certificate nastere minori etc);
 • Hotarare Judecatoreasca de divort sau Certificat deces (unde este cazul), certificat casatorie;
 • Dovada veniturilor nete realizate in luna anterioara depunerii cererii (adeverinte salarii care sa cuprinda inclusiv valoarea tichetelor de masa sau mentiunea ca nu se acorda, cupoane pensii, cupoane/extras cont indemnizatie crestere copil sau stimulent de insertie, cupoane/extras cont indemnizatie somaj, indemnizatie handicap, etc) **;
 • Declaratia de impunere privind veniturile realizate in anul depunerii cererii, in cazul in care membrii familiei sunt constituiti in asociatii familiale sau persoane fizice autorizate;
 • Ultima factura de la furnizorul de gaze naturale (toate paginile);
 • Ultima factura de la furnizorul de electricitate (toate paginile);
 • Contractul de inchiriere al imobilului (unde este cazul);
 • Adeverinta de la Asociatia de locatari cu numarul de persoane trecute pe lista de intretinere(pentru persoanele care locuiesc la bloc)
 • Adeverinta de la Asociatia agricola cu suprafata cultivata si tipul culturii pentru cei care detin terenuri agricole;
 • Certificatul de inmatriculare al masinii (unde este cazul) pentru a se vedea anul de fabricatie al autoturismului (masina trebuie sa aiba peste 10 ani vechime);
 • Extras de cont pentru toate persoanele din cerere care detin depozite bancare
 • Persoanele incadrate in grad de handicap trebuie sa prezinte Certificatul de incadrare in grad de handicap valabil;
 • Nota : la veniturile nete ale lunii anterioare depunerii cererii se iau in calcul si subventiile din agricultura (prin APIA) precum si sumele provenite din tranzactii de bunuri mobile sau imobile efectuate de la inceputul anului ( inclusiv dezbaterile succesorale).

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei lista bunuri(descarca lista)

         Informații suplimentare pot fi obținute la sediul DAS Râmnicu Sărat din str Tudor Vladimirescu, nr 35 sau la nr de tel 0238567010

Formularele se pot descărca, completa și transmite împreună cu documentele corespunzătoare pe adresa de email a instituției dasrm_sarat@yahoo.com


Descărcați Cerere-Declarație PDF inteligent