Pentru depunerea dosarului privind stimulentul de inserție acordat conform O.U.G.111/2010, cu modificările și completările ulterioare, sunt necesare următoarele acte:

                 


  • copie conform cu originalul a cererii facută la angajator pentru reluarea activității
  • copie C.I. părinți
  • copie certificat naștere copii
  • copie certificat de căsătorie
  • adeverință de la medicul de familie de unde să reiasă dacă mama a beneficiat sau nu de pre/post natal(cand tatăl depune documentele pentru stimulentul de inserție)
  • extras de cont

Formularele se pot descărca, completa și transmite împreună cu documentele corespunzătoare pe adresa de email a instituției dasrm_sarat@yahoo.com

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul DAS Râmnicu Sărat din str Tudor Vladimirescu, nr 35 sau la nr de tel 0238567010