• cerere ICC,STIMULENT;
 • anexa 2(completată de angajator)-xerox;
 • copie conform cu originalul a cererii facută la angajator pentru suspendarea contractului de muncă;
 • adeverință ANAF;
 •  C.I parinti;
 •  certificat naștere copii;
 • certificat handicap;
 • certificat căsătorie;
 • declarație pe propria răspundere;
 • adeverință registru agricol;
 • negatie Casa de Pensii;
 • extras de cont;

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul DAS Râmnicu Sărat din str Tudor Vladimirescu, nr 35 sau la nr de tel 0238567010