Acte necesare pentru întocmirea dosarului de indemnizație creștere copil(elev, student, masterand)

 • cerere ICC,STIMULENT,AL
 • adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar, care să ateste frecventarea cursurilor la învăţământul de zi fără întrerupere, cel puţin 12 luni, până la data solicitării acesteia – original;
 • copie diplomă
 • adeverinţa eliberată de medicul de familie pentru mamă privind concediile medicale de sarcină şi lăuzie din care să reiasă faptul că nu a beneficiat de indemnizaţie de maternitate
 • declarație notarială
 •  C.I(mama+tata)
 •  certificat naștere copil
 • certificat căsătorie
 • declarație pe propria răspundere

În cazul minorelor

 • declarație notarială(în prezența unui reprezentant legal)
 •  C.I. reprezentant legal
 •  certificat naștere mama minoră
 • formularele se pot descărca, completa și transmite împreună cu documentele corespunzătoare pe adresa de email a instituției dasrm_sarat@yahoo.com

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul DAS Râmnicu Sărat din str Tudor Vladimirescu, nr 35 sau la nr de tel 0238567010