• Cerere tip (Descarcă cererea)
 • Adeverinţă eliberată de autorităţile competente  din care să rezulte că a realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit;
 • Decizie impunere anul în curs și anul anterior nașterii copilului;
 • Certificat fiscal;
 • Adeverință de la medicul de familie că beneficiat de pre și post natal;
 • Certificat Registrul Comerțului;
 • Hotărâre suspendare activitate de la Registrul Comerțului;
 • Adeverință suspendarea activității (pentru avocați, medici cu cabinete etc);
 • Act de identitate mama+tata;
 • Certificatul de naştere al copilului ;
 • Certificat de căsătorie
 • Declarație pe proprie răspundere
 • Extras de cont bancar pe numele beneficiarului (ştampila băncii), pentru opţiunea de virare în cont bancar;

 

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul DAS Râmnicu Sărat din str Tudor Vladimirescu, nr 35 sau la nr de tel 0238567010