Beneficiari

 • Alocatia pentru Sustinerea Familiei este o forma de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au in crestere si ingrijire copii in varsta de pana la 18 ani

  Beneficiari

  Familia formata din sot, sotie si copiii aflati in intretinerea acestora (alocatie complementara)
  Familia formata din persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia (alocatia monoparentala)

  Cuantum

  Cuantumul lunar al alocatiei este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR
  Valoarea ISR este stabilita prin lege la 598 LEI

Acte necesare:

 1. Cerere tip (Descarcă cererea)
 • buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie ale tuturor membrilor familiei, care au împlinit 14 ani;
 • hotărâre de încredințare a copilului si de stabilire a pensiei de întretinere, care trebuie sa fie definitivă și irevocabilă
 • certificate de naştere copii;
 • Situațiile care nu sunt evidențiate în livretul de familie se dovedesc cu următoarele documente:

–       hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută;

–       hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;

Alte acte necesare:

 1. adeverință eliberată de la școala la care sunt înscriși copiii, care urmează o formă de învățământ, în care să se specifice dacă beneficiază de bursă școlară și cuantumul acesteia
 2. adeverință eliberată de angajator în care să se specifice venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, pentru toți membrii familiei care sunt salariați cu mențiunea dacă primesc sau nu bonuri valorice.
 3. adeverință eliberată de administrator  în care să menționeze nominal persoanele care locuiesc la adresa menționată de solicitant;
 4. cupon de pensie;
 5. cupon de șomaj;
 6. certificat de rol fiscal pentru imobile (case și terenuri), autovehicule, eliberat de Primăria Municipiului Ramnicu Sarat SOȚ , SOȚIE, COPII
 7. copie talon maşină  (dacă este cazul)
 8. adeverință de la școală pt. copii de vârstă preșcolară din care reiasă dacă frecventează cursurile, nota la purtare și numărul de absente nemotivate

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul DAS Râmnicu Sărat din str Tudor Vladimirescu, nr 35 sau la nr de tel 0238567010

Formularele se pot descărca, completa și transmite împreună cu documentele corespunzătoare pe adresa de email a instituției dasrm_sarat@yahoo.com