Eliberarea  cardurilor-legitimație se face în baza prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006

  • cerere-legitimatie-card-de-parcare
  • carte de identitate
  • certificat de handicap
  • 1 fotografie  3/4 cm, tip carte de identitate
  • cardul-legitimație expirat, în original, în cazul în care solicitantul a deținut un astfel de card

 

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul DAS Râmnicu Sărat din str Tudor Vladimirescu, nr 35 sau la nr de tel 0238567010