ANUNŢ

ANUNŢ

Direcţia de Asistenţă Socială Rm.Sărat, cu sediul în str. Tudor Vladimiescu, nr.35, organizează cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu o durată a timpului de lucru de 8h/zi – 40h/săptămână, a următoarelor posturi vacante:

Anunt 20.04.2023