Campanie de informare cu privire la serviciile oferite de către Cantina de Ajutor Social

Campanie de informare cu privire la serviciile oferite de către Cantina de Ajutor Social

În luna februarie, în cadrul Direcției de Asistență Socială din Râmnicu-Sărat a avut loc campania de informare cu privire la serviciile oferite de către Cantina de Ajutor Social, situată în Rm.Sărat, str.Plt Torcaru, nr.12 A. Beneficiarii au primit pliante si au fost informați. 50 de persoane au fost informate cu privire la:
-locația Cantinei de Ajutor Social
-programul de lucru
-criteriile de eligibilitate
-documentele necesare pentru înscriere
-serviciile acordate
-echipa de lucru

pliant campanie Cantina de Ajutor Social

Campaniile noastre continua, iar începând cu luna martie se va derula campania de informare cu privire la Centrul de zi „Piticii”

Cui ne adresam:
a) copiii in varsta de pana la 18 ani, aflati in intretinerea acelor familii al caror venit net mediu lunar pe o persoana in intretinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea venitului minim de incluziune;

b) tinerii care urmeaza cursuri de zi la institutiile de invatamant ce functioneaza in conditiile legii, pana la terminarea acestora, dar fara a depasi varsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani in cazul celor care urmeaza studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se afla in situatia prevazuta la lit. a);

c) persoanele care beneficiaza de venit minim de incluziune sau de alte ajutoare banesti acordate in conditiile legii si al caror venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea venitului minim de incluziune;

d) pensionarii;

e) persoanele care au implinit varsta de pensionare, aflate intr-una dintre urmatoarele situatii: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri;

f) invalizii si bolnavii cronici

g) orice persoana care, temporar, nu realizeaza venituri.

Documente necesare pentru înscriere:
-cerere tip
-documente identitate
-dovada venitului

Serviciile acordate:
-informare
-masa calda
-hrana rece pentru perioada zilelor libere

Echipa de lucru :
-bucatar
-ajutor bucatar
-personal administrativ

Important:
Persoanele apte efectueaza un numar de 16 ore/portie de hrana

Adrese si servicii telefonice utile:

Directia de Asistenta Sociala a municipiului Ramnicu Sarat,str Tudor Vladimirescu, nr 35, telefon :0238567010
Cantina de Ajutor Social: str Plt Torcaru, nr 12 A, telefon :0238562544
Program de functionare:

De luni pana vineri, in intervalul 07.00-15.00