Campanie de informare privind selectarea beneficiarilor Cantinei de ajutor social

Campanie de informare privind selectarea beneficiarilor Cantinei de ajutor social

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

Adresa:  Ramnicu Sarat ,str. Plt. Torcaru, nr. 12 A

Program de functionare:

De luni pana vineri, in intervalul  07.00-15.00

Cui ne adresam:

  1. a) copiii in varsta de pana la 18 ani, aflati in intretinerea acelor familii al caror venit net mediu lunar pe o persoana in intretinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea venitului minim de incluziune;

 

  1. b) tinerii care urmeaza cursuri de zi la institutiile de invatamant ce functioneaza in conditiile legii, pana la terminarea acestora, dar fara a depasi varsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani in cazul celor care urmeaza studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se afla in situatia prevazuta la lit. a);

 

  1. c) persoanele care beneficiaza de venit minim de incluziune sau de alte ajutoare banesti acordate in conditiile legii si al caror venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea venitului minim de incluziune;

 

  1. d) pensionarii;

 

  1. e) persoanele care au implinit varsta de pensionare, aflate intr-una dintre urmatoarele situatii: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri;

 

  1. f) invalizii si bolnavii cronici

 

  1. g) orice persoana care, temporar, nu realizeaza venituri.

Documente necesare pentru înscriere:

-cerere tip

-documente identitate

 -dovada venitului

Serviciile acordate:

-informare

-masa calda

-hrana rece pentru perioada zilelor libere

Echipa de lucru :

-bucatar

-ajutor bucatar

-personal administrativ

Important:

Persoanele apte efectueaza un numar de 16 ore/portie de hrana

Cantina de ajutor social-pliant