Atribuţii principale:

  • întocmeşte dosare pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  • întocmeşte dosare pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  • răspunde de întocmirea şi corectitudinea dosarelor pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului conform OUG 111/2010, respectiv dosarele privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului pana la 7 ani conform Legii 448/2006 şi le comunică, în termenul legal, pe bază de borderou la Agentia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Buzău.
  • răspunde de întocmirea şi corectitudinea dosarelor pentru acordarea stimulentului de insertie conform OUG 111/2010 şi le comunică, în termenul legal, pe bază de borderou la Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Buzău.
  • supravegheză îndeplinirea de către titularii alocaţiei pentru susţinerea familiei a obligaţiilor acestora de a comunica în termenul legal, orice modificare intervenită, cu privire la veniturile realizate şi la numărul membrilor familiei
  • verifică actele doveditoare depuse de către solicitanţi, a veridicităţii, autenticităţii şi pertinenţei acestora.
  • propune recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de alocaţie pentru susţinerea familiei, de la beneficiar.