Atribuții:

Asigură lucrările de secretariat ale Direcţiei de Asistenţă Socială Rm-Sărat realizând:

  • primirea şi înregistrarea corespondenţei în registrul general de intrare-ieşire;
  • predarea corespondenţei primite directorului şi distribuirea acesteia birourilor funcţionale ale serviciului;
  • asigură confidenţialitatea datelor şi actelor deţinute de direcţie;
  • descărcarea electronică a corespondenţei în termenul legal;
  • asigurarea expedierii operative a corepondenţei;
  • întocmirea proiectului nomenclatorului dosarelor şi al indicatorului termenului de păstare pentru documentele create la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Rm-Sărat;
  • asigură arhivarea şi selectarea documentelor create la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Rm-Sărat;
  • organizează păstrarea documentelor direcţiei şi le arhivează conform legislaţiei în vigoare.