Atribuţii principale:

  • întocmeşte documentaţia necesară acordării subvenţiilor pentru încălzirea locuinţei către populaţie, conform legislaţiei în vigoare;
  • întocmeste documentaţia necesara acordării ajutoarelor de urgenţă şi referatul de înaintare a acestora către Consiliul Local spre aprobare;
  • se ocupă de distribuirea ajutoarelor provenind din stocurile Uniunii Europene conform legislatiei şi protocoalelor existente;
  • întocmeşte documentaţia şi listele cu persoanele ce urmează să primească pachete cu alimente cu ocazia diferitelor Sărbatori legale;
  • se ocupă de organizarea şi distribuirea altor ajutoare materiale către beneficiari.