Atribuţii:

 • asigură acordarea asistenţei medicale curente în unităţile de învăţământ;
 • asigură acordarea primului ajutor şi asistenţă medicală calificată şi specializată în caz de boală sau accident şi se îngrijeşte de transportul acestora în unităţi sanitare de specialitate;
 • controlează existenţa mijloacelor necesare asigurării asistenţei medicale curente şi de urgenţă;
 • asigură trusa de urgenţă şi aparatul cu medicamente de urgenţă conform instrucţiunilor O.M.S.;
 • ţine evidenţa medicamentelor şi a materialelor sanitare consumate;
 • asigură şi răspunde de buna utilizare, păstrare a instrumentarului şi aparaturii cu care lucrează şi se îngrijeşte de buna întreţinere şi folosire a mobilierului şi inventarului existent în dotare;
 • efectuează sterilizarea instrumentarului, a materilalelor sanitare necesare pentru consultaţii şi tratamente;
 • stabileşte şi efectuează tratamentele conform indicatiilor medicului din unitatea şcolară sau medicul de familie;
 • asigură mobilizarea elevilor în vederea efectuării controlului medical periodic;
 • întocmeşte catagrafia grupelor de elevi în vederea aplicării unor măsuri cu caracter profilactic, imunizări, radiografii, etc.;
 • execută imunizările şi testările biologice planificate;
 • face vizite în colectivităţi pentru depistarea activă a bolilor transmisibile şi a parazitismului;
 • monitorizează tehnicile antiseptice inclusiv spălarea pe mîini şi utilizarea izolării;
 • execută sub îndrumarea medicului măsurile de luptă în focarele de boli transmisibile (izolarea elevului, declararea cazului, dezinfecţia continuă şi terminală), recoltarea de probe şi produse patologice, expedierea acestora la laborator, aplicarea măsurilor de salubritate în focar, supravegherea contactelor şi purtatorilor depistaţi, deducţia sanitară în focar;
 • execută controlul sanitar curent al obiectivelor de igienă, alimentaţiei în evidenţa, surselor de apă, recoltează probe de apă;
 • execută controlul sanitar curent al modului de colectare, tratare şi îndepărtarea rezidurilor lichide şi solide din unitatea de învăţământ;
 • întocmeşte planul activităţilor de educaţie sanitară;
 • desfasoară activitatea de educaţie sanitară;
 • ţine evidenţa problemelor şi activităţii antiepidemice şi de igiena;
 • întocmeşte procesele verbale de constatare a abaterilor de la normele de igienă şi antiepidemice;
 • efectuează triajul şi pregăteşte copiii pentru consultaţii;
 • efectuează pe baza unui plan, măsurători antropometrice şi explorări funcţionale minime de O.R.L. şi oftalmologice pe care le inscrie în fişă;
 • ţine evidenţa examinărilor periodice la personalul adult din unitatea de învăţământ;
 • controlează igiena individuală a elevilor;
 • participă la instruirea elevilor privind normele de igienă;
 • controlează respectarea condiţiilor de igienă în scoală (clase, laboratoare, săli de sport, grupuri sanitare, ateliere,în internat şi cantină);
 • limitează expunerea elevilor la infecţii provenite de la alţi elevi;
 • respectă reglementările privind identificarea infecţiilor nozocomiale;
 • implementează practicile de îngrijire al elevilor în vederea controlului infecţiilor;
 • se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor adecvate;
 • menţine igiena conform practicilor unităţii sanitare şi practicilor adecvate;
 • iniţiază izolarea elevului şi comandă obţinerea specimenelor de la toţi elevii care prezintă semne ale unei boli transmisibile;
 • limitează expunerea elevului la infecţii provenite de la alţi elevi personalului medical, personalului din unitatea de învăţământ sau echipamentului utilizat pentru diagnosticare;
 • investighează tipul de infecţie şi agentul patogen împreună cu medicul curant;
 • participă la investigarea epidemiilor;
 • asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate publică şi cu alte autorităţi unde este cazul;
 • aplică precauţiunile universale;
 • respectă şi apără drepturile pacientului;
 • efectuează controlul medical periodic;
 • în caz de deces inventariază obiectele personale, identifică cadavrul şi organizează transportul acestuia la cea mai apropiată unitate sanitară;
 • supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat (deşeuri periculoase) şi asigură transportul şi depozitarea lor în vederea neutralizării.