Atribuţii principale:

 • cultivă încrederea reciprocă dintre autorităţile publice locale şi comunitatea din care face parte;
 • facilitează comunicarea dintre membrii comunităţii şi personalul medico-sanitar;
 • catagrafiază gravidele şi lăuzele în vederea efectuării controalelor medicale periodice prenatale şi post-partum; le explică acestora necesitatea şi importanţa efectuării acestor controale şi le insoţeşte la aceste controale, facilitându-le comunicarea cu medicul de familie şi cu celelalte cadre sanitare;
 • explică noţiunile de bază şi avantajele planificării familiale, încadrându-le în sistemul cultural tradiţional al comunităţii de romi;
 • catagrafiază populaţia infantilă a comunităţii;
 • explică noţiunile de bază şi importanţa asistenţei medicale a copilului;
 • promovează alimentaţia sănătoasă, în special la copii, precum şi alimentaţia la sân;
 • sprijină personalul medical în urmărirea şi înregistrarea efectuării imunizărilor în cadrul populaţiei infantile din comunitate şi a examenelor clinice de bilanţ la copiii cu vârsta între 0 – 7 ani;
 • explică avantajele includerii persoanelor în sistemul asigurărilor de sănătate, precum şi procedeul prin care poate fi obţinută calitatea de asigurăt;
 • explică avantajele igienei personale, a locuinţei şi a spaţiilor comune; popularizează în cadrul comunităţii măsurile de igienă dispuse de autorităţile competente
 • facilitează acordarea primului ajutor prin anunţarea cadrelor medicale/serviciului de ambulanţă şi prin insoţirea echipelor care acordă asistenţă medicală de urgenţă;
 • mobilizează şi însoţeşte membrii comunităţii la acţiunile de sănătate publică (campanii de vaccinare, campanii de informare, educare, conştientizare din domeniul promovării sănătăţii, acţiuni de depistare a bolilor cronice etc.); explică rolul şi scopul acestora;
 • însoţeşte cadrele medico-sanitare în activităţile legate de prevenirea sau de controlul situaţiilor epidemice, facilitând implementarea măsurilor adecvate;
 • semnalează în scris direcţiei de sănătate publică judeţene problemele identificate privind accesul membrilor comunităţii pe care ii deserveşte la următoarele servicii de asistenţă medicală primară;