Continuă campania de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie

Continuă campania de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea  locuinţei şi a suplimentului pentru energie

Primăria municipiului Rm.Sarat, prin Direcţia de Asistenţă Socială continuă campania de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie, în conformitate Legea nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Persoanele interesate pot prelua cererile-tip şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei/stimulentul de energie pe perioada sezonului rece noiembrie 2021-martie 2022, de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială (str. Tudor Vladimirescu nr 35) sau le pot descarca de pe site-ul directiei: https://dasrmsarat.ro/cereri-declaratie-pentru-ajutoare-incalzire/

Depunerea cererii insotita de actele necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzire si a suplimentului de energie se face la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.

Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau  combustibili solizi si/sau petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net lunar pe membru de familie este de 1.386 lei in cazul familiilor si 2053 lei, in cazul persoanei singure. În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, este obligatorie efectuarea anchetei sociale.

 ACTE NECESARE ACORDARII  AJUTOARELOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI SI A SUPLIMENTULUI  PENTRU ENERGIE PENTRU SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2021-MARTIE 2022

-Copia actelor de identitate pentru toti membrii familiei care locuiesc si se gospodaresc la acea adresa;

-Copia Hotararii Judecatoresti de divort sau a Certificatului de Deces (daca e cazul);

-Dovada veniturilor nete realizate in luna anterioara depunerii cererii (adeverinte salarii, cupoane pensii, indemnizatii, etc.)**

– Copie dupa declaratia de impunere privind veniturile realizate in anul depunerii cererii, in cazul in care membrii familiei sunt costituiti in asociatii familiale sau ca persoane fizice autorizate;

– Ultima factura de la furnizorul de gaze naturale

– Ultima factura de la furnizorul de electricitate

-Certificat eliberat de Serviciul de Impozite si Taxe al primariei pentru toate persoanele majore din familie;

-Adeverinta eliberata de Registrul Agricol pentru toate persoanele majore din familie;

-Copia contractului de inchiriere al imobilului (acolo unde este cazul);

– Adeverinta de la asociatia de locatari cu numarul de persoane trecute pe lista de intretinere (pentru persoanele care locuiesc la bloc);

– Copia certificatului de inmatriculare a masinii (acolo unde este cazul) pentru a se vedea anul de fabricatie (maşina să aibă peste 10 ani vechime).

-Extras de cont pentru toate persoanele din cerere care detin depozite bancare

 

Preluarea cererilor și a declarațiilor pe proprie răspundere, precum și a documentelor necesare acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței, sezonul rece 2021 –2022, se face pe tot parcursul sezonului rece iar solicitările pentru acordarea suplimentului pentru energie, pe tot parcursul anului.