INFORMARE

INFORMARE
Privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic( tichete sociale pentru rechizite în valoare de 500 lei) pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.
  • Cererile pentru tichetele sociale pentru rechizite, în valoare de 500 de lei se depun la unitățile de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial.
  •  Reprezentanții unităților de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial identifică și întocmesc listele cu destinatarii finali. Aceștia își asumă datele, introducându-le totodată în sistemul național de indicatori privind educația, prin intermediul Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (S.I.I.I.R), submodulul rezervat indicatorilor S.N.S.E.D;
  • Reprezentanții inspectoratelor școlare județene și ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București asigură distribuția tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional unităților de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial, care le transmit destinatarilor finali;