Conform Ordinului 2489/2023, M.II, 1, Directia de Asistenta Sociala Ramnicu Sarat, publica pe pagina de internet proprie informatii destinate publicului cu privire la dreptul la asistenta sociala al persoanelor varstnice si serviciile sociale disponibile in comunitate.

Persoana varstnica este persoana care a implinit varsta de pensionare stabilita prin lege.

Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege.(legea 292/2011)

Beneficiile de asistenţă socială, în funcţie de condiţiile de eligibilitate, se clasifică astfel:

  1. a)beneficii de asistenţă socială selective, bazate pe testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei;
  2. b)beneficii de asistenţă socială universale, acordate fără testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei;
  3. c)beneficii de asistenţă socială categoriale, acordate pentru anumite categorii de beneficiari, cu sau fără testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure ori familie

Beneficiile de asistenţă socială, în funcţie de scopul lor, se clasifică astfel:

  1. a)beneficii de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială;
  2. b)beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei;
  3. c)beneficii de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale;
  4. d)beneficii de asistenţă socială pentru situaţii deosebite.

In cadrul Directiei de Asistenta Sociala, persoanele varstnice pot beneficia de:

-VMI conform Legii 196/2016

-ajutoare de urgente pentru situatii deosebite

-pachete cu alimente cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Paste

Beneficiile se acorda pe baza de cerere, care este insotita de documente justificative si de documentele de identitate cat si cele de stare civila sau prin referire de la alte institutii/persoane.

Persoanele varstnice beneficiaza de

-sprijin si indrumare pentru internarea intr-un camin pentru persoane varstnice.

-sprijin si indrumare pentru obtinerea certificatului in grad de handicap

-indrumare si informare pentru alte situatii.

Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

Serviciul social destinat si persoanelor varstnice din cadrul D.A.S. este reprezentat de Cantina de Ajutor Social.Persoanele varstnice pot beneficia de portii de hrana de la Cantina de Ajutor Social, conform Legii 208/1997, daca intrunesc urmatoarele criterii:

-sunt izolate social,

-nu au susţinători legali,

-sunt lipsite de venituri;

Pentru acordarea dreptului este necesara depunerea cererii, insotita de documente justificative si de documentele de identitate cat si cele de stare civila sau prin referire de la alte institutii/persoane. Persoanele varstnice nedeplasabile primesc la domiciliu portiile de hrana.