MODIFICARI IMPORTANTE PRIVIND STIMULENTUL DE INSERŢIE REGLEMENTATE DE O.U.G 26/ 2021 ŞI H.G.536/ 2021

MODIFICARI IMPORTANTE PRIVIND STIMULENTUL DE INSERŢIE REGLEMENTATE DE O.U.G 26/ 2021 ŞI H.G.536/ 2021

MODIFICARI IMPORTANTE PRIVIND STIMULENTUL DE INSERŢIE REGLEMENTATE DE O.U.G 26/ 2021 ŞI H.G.536/ 2021

  • Părinții/ persoanele îndreptăţite care revin la muncă, din concediul de creștere copil, înainte de împlinirea vârstei de șase luni de către copil sau un an, în cazul copilului cu dizabilităţi, primesc un stimulent de inserție în cuantum de 1.500 de lei pe lună. Stimulentul îl vor primi până când copilul împlinește doi ani, respectiv trei ani în cazul copilului cu dizabilităţi;
  • Părinții/ persoanele îndreptăţite care revin la muncă după ce copilul împlinește șase luni, respectiv un an în cazul copiilor cu dizabilităţi primesc un stimulent de inserție de 650 de lei pe lună;
  • Stimulentul de inserție de 650 de lei pe lună se acordă şi părinților/ persoanelor îndreptăţite chiar dacă revin la muncă după terminarea concediului de creștere, respectiv,după ce copilul împlinește doi ani, sau trei ani, în cazul celui cu dizabilități. În acest caz, stimulentul se acordă până ce copilul împlinește trei ani, respectiv patru ani în cazul copiluluicu dizabilități;
  • Plata stimulentului de inserție nu încetează, ci doar se suspendă, dacă părinții/persoanele îndreptăţite nu mai obțin venituri. Reluarea plății se face după revenirea la muncă. Orice modificare intervenită trebuie anunţată în termen de 15 zile lucrătoare;
  • Stimulentul de inserţie se acordă în baza unei solicitări însoţită de documente justificative;
  • Părinții/ persoanele îndreptăţite care revin la muncă au obligaţia de a anunţa, în scris, angajatorul cu cel puţin 30 de zile înainte intenţia de reluare a raportului de muncă sau de serviciu;
  • Părinții/ persoanele îndreptăţite care au în îngrijire un copil cu dizabilităţi cu vârstă de până la 7 ani şi care îndeplinesc condiţiile legale (prevăzute la art.31alin.1din O.U.G 111/2010) pot opta pentru acordarea indemnizaţiei sau a stimulentului de inserţie, dacă revin în activitate;