“NU EȘTI SINGURĂ ÎN LUPTA CU ABUZURILE!”

“NU EȘTI SINGURĂ ÎN LUPTA CU ABUZURILE!”
Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați derulează în prezent Campania națională de informare “NU EȘTI SINGURĂ ÎN LUPTA CU ABUZURILE!”, care are ca obiectiv promovarea liniei naționale 0800.500.333, destinate victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriu de sex și traficului de persoane, și a aplicației BRIGHT SKY, derulată în parteneriat cu: Fundația VODAFONE România, Poliția Română, Asociația Necuvinte și Code for Romania.
Victimele violenței domestice sau orice alte persoane interesate, pot solicita informații sau sprijin din partea personalului specializat de la nivelul liniei naționale telefonice cu nr. unic 0800.500.333, destinată victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane. ANES asigură permanent, sprijin, consiliere și îndrumare prin intermediul liniei naționale telefonice cu nr. unic 0800.500.333, disponibilă, gratuită, cu asistență non-stop, 24h din 24, 7 zile din 7!