Potrivit O.U.G nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, beneficiază în anul 2023 de cardul de energie:

  • pensionarii care au împlinit vârsta de 60 de ani cu venitul sub 2000 lei, inclusiv;
  • pensionarii de invaliditate indiferent de vârstă cu venitul sub 2000 lei, inclusiv;
  • persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu cu venitul sub 2000 lei, inclusiv;
  • familiile beneficiare de alocație pentru susținere familiei în conformitate cu Legea nr.277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  • familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social în conformitate cu Legea nr.416, cu modificările și completările ulterioare.

Cardul de energie este în valoare de 1400 lei. Ajutorul se acordă în două tranșe, a câte 700 lei fiecare (prin mandat poștal) pentru plata serviciilor de electricitate, gaz energie termică în sistem centralizat de termoficare, butelie, lemn de foc, peleți și alte materiale de încălzire.

Persoanele care se încadrează în una din categoriile de beneficiari și care au primit înștiințarea prin Compania Națională „Poșta Română” cu privire la situația de neeligibilitate (de exemplu: sunt luate în calcul veniturile unei persoane care nu mai locuiește la adresă, dar figurează în acte) au posibilitatea să se adreseze, Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sărat pentru întocmirea unei anchete sociale, care să stabilească numărul de persoane care locuiesc în fapt la locul de consum. Ancheta socială va fi transmisă de către solicitant la Compania Națională „Poșta Română”, ulterior urmând să se actualizeze lista beneficiarilor.

Documentele necesare în vederea întocmirii anchetei sociale sunt următoarele:

– înștiințarea transmisă de Poșta Română

-acte de identitate pentru toate persoanele care locuiesc în gospodărie

– declarația pe proprie răspundere a solicitantului cu privire la numărul și numele tuturor persoanelor cu care coabitează la adresă

cerere solicitare ancheta sociala card de energie