Prevenirea separării copilului de familia sa

 

  • identificarea copiilor şi a familiilor care se află într-o situație de dificultate (abandon, violența în familie, abuz, absenteism/abandon școlar, comportament deviant, etc.);
  • Consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor şi obligațiilor care le revin, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor şi prestațiilor sociale disponibile pe plan local;
  • Evaluarea situațiilor care impun acordarea de servicii şi/sau prestații;
  • Monitorizarea copiilor conform obiectivelor cuprinse în planul de servicii.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul DAS Râmnicu Sărat din str Tudor Vladimirescu, nr 35 sau la nr de tel 0238567010