PROCES VERBAL DE SELECŢIE A DOSARELOR CANDIDAŢILOR CARE VOR PARTICIPA LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 10.03.2023 PENTRU POSTUL DE INSPECTOR DE SPECIALITATE GRADUL II- BIROUL ECONOMICO-FINANCIAR ŞI ADMINISTRATIV – COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE ŞI PSI

PROCES VERBAL DE SELECŢIE A DOSARELOR CANDIDAŢILOR CARE VOR PARTICIPA  LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 10.03.2023 PENTRU POSTUL DE INSPECTOR DE SPECIALITATE GRADUL II-  BIROUL ECONOMICO-FINANCIAR ŞI ADMINISTRATIV – COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE ŞI PSI

Comisia de susţinere a concursului numită prin Dispoziţia nr. 53/06.02.2023 am procedat astăzi, 06 martie 2023 la selecţia dosarelor de concurs.

         În urma verificării actelor depuse în dosarele de înscriere ale candidaţilor la concursul organizat de Direcţia de Asistenţă Socială pentru ocuparea postului vacant de inspector specialitate gradul II, Biroul economico-financiar şi admnistrativ – Compartiment achiziţii publice şi PSI, am ajuns la următoarele concluzii:

proces verbal selectie dosare inspector specialitate gradul II