PROCES VERBAL DE SELECŢIE A DOSARELOR CANDIDAŢILOR CARE VOR PARTICIPA LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 10.03.2023 PENTRU POSTUL DE INSPECTOR SPECIALITATE DEBUTANT DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI MONITORIZARE, ANALIZĂ STATISTICĂ, INDICATORI ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ

PROCES VERBAL DE SELECŢIE A DOSARELOR CANDIDAŢILOR CARE VOR PARTICIPA  LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 10.03.2023 PENTRU POSTUL DE INSPECTOR SPECIALITATE DEBUTANT DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI MONITORIZARE, ANALIZĂ STATISTICĂ, INDICATORI ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ

Comisia de susţinere a concursului numită prin Dispoziţia nr. 53/06.02.2023 am procedat astăzi, 06 martie 2023 la selecţia dosarelor de concurs.

         În urma verificării actelor depuse în dosarele de înscriere ale candidaţilor la concursul organizat de Direcţia de Asistenţă Socială pentru ocuparea postului vacant de inspector specialitate debutant din cadrul Direcției de Asistenta Socială Rm.Sarat, Compartiment monitorizare, analiză statistică, indicatori asistenţă socială şi incluziune socială, am ajuns la următoarele concluzii:

Proces verbal selectie dosare inspector de specialitate-debutant