PROCES VERBAL DE SELECŢIE A DOSARELOR CANDIDAŢILOR CARE VOR PARTICIPA LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 12.05.2023 PENTRU POSTUL DE PEDAGOG DE RECUPERARE M/PL – BIROUL CENTRE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ – CENTRUL DE ZI PITICII întocmit astăzi, 08 mai 2023

PROCES VERBAL DE SELECŢIE A DOSARELOR CANDIDAŢILOR CARE VOR PARTICIPA  LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 12.05.2023 PENTRU POSTUL DE PEDAGOG DE RECUPERARE M/PL –  BIROUL CENTRE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ – CENTRUL DE ZI PITICII întocmit astăzi, 08 mai 2023

Comisia de susţinere a concursului numită prin Dispoziţia nr. 153/11.04.2023 am procedat astăzi, 08 mai 2023 la selecţia dosarelor de concurs.

         În urma verificării actelor depuse în dosarele de înscriere ale candidaţilor la concursul organizat de Direcţia de Asistenţă Socială pentru ocuparea postului vacant de Pedagog de recuperare M/PL –  Biroul Centre de Asistenţă Socială – Centrul de zi Piticii, am ajuns la următoarele concluzii:

PV selectie dosare Pedagog de recuperare