Proces verbal încheiat cu ocazia susținerii probei scrise în cadrul Concursului de promovare organizat în data de 12.04.2021 pentru postul de Contabil șef, Gr II

DESCARCĂ Proces verbal încheiat cu ocazia susținerii probei scrise