PROCES VERBAL ÎNCHEIAT CU OCAZIA SUSTINERII PROBEI SCRISE ÎN CADRUL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU POSTUL DE INSPECTOR DE SPECIALITATE GRADUL IA întocmit astăzi, 13.04.2022