Proces verbal încheiat cu rezultatele finale obținute în cadrul Concursului de promovare organizat pentru postul de Contabil șef, Gr II

Proces verbal încheiat cu rezultatele finale