PROCES VERBAL ÎNCHEIAT CU REZULTATELE FINALE OBTINUTE ÎN CADRUL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU POSTUL DE INSPECTOR DE SPECIALITATE GRADUL II- BIROUL ECONOMICO-FINANCIAR ŞI ADMINISTRATIV – COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE ŞI PSI întocmit astăzi, 17.03.2023

PROCES VERBAL ÎNCHEIAT CU REZULTATELE FINALE OBTINUTE  ÎN CADRUL   CONCURSULUI ORGANIZAT  PENTRU POSTUL DE INSPECTOR DE SPECIALITATE GRADUL II-  BIROUL ECONOMICO-FINANCIAR ŞI ADMINISTRATIV – COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE ŞI PSI întocmit astăzi, 17.03.2023

Comisia de susţinere a concursului, numită prin Dispoziţia nr. 53/06.02.2023, susţinerii probelor desfăşurate în cadrul concursului organizat de Direcţia de Asistenţă Socială pentru ocuparea postului vacant de inspector specialitate gradul II, Biroul economico-financiar şi admnistrativ – Compartiment achiziţii publice şi PSI, anunţă următoarele rezultate finale:

Proces verbal rezultate finale-inspector de specialitate-gradul II