Raport de activitate al Cantinei sociale în anul 2022

Raport de activitate al Cantinei Sociale pe anul 2022