Raport de activitate al Cantinei sociale în anul 2023

RAPORT DE ACTIVITATE AL CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL ÎN ANUL 2023