Beneficiile de asistenţă socială, componentă a sistemului naţional de protecţie socială, sunt măsuri de redistribuţie financiară destinate persoanelor sau familiilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege, iar serviciile sociale reprezintă ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităţilor, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate ori dependenţă, pentru creşterea calităţii vieţii şi promovarea coeziunii sociale.

Sprijin acordat persoanelor cu handicap:

  • Drepturi acordate persoanelor cu handicap în conformitate cu Legea nr. 448/2006;
  • Bugetele personale complementare acordate lunar persoanelor cu handicap;
  • Indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA;
  • Indemnizaţia lunară acordată persoanelor cu handicap grav şi accentuat;
  • Indemnizaţia lunară de însoţitor pentru persoanele cu handicap vizual;
  • Alocaţia lunară de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA.