Tichete sociale pe suport electronic pentru mame și nou născuți

Tichete sociale pe suport electronic pentru mame și nou născuți
Femeile aflate în situații de risc, și care devin mame, beneficiază de un sprijin financiar, constând în tichete sociale în valoare de câte 2.000 lei/ nou-născut, susţinut din fonduri europene, prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), care acoperă achiziția de alimente, scutece, îmbrăcăminte sau articole sanitare și medicale pentru mamă și copil.
Direcţia de Asistenţă Socială Râmnicu Sărat identifică, verifică şi întocmeşte listele cuprinzând categoriile de cupluri mamă-nou-născut cele mai defavorizate.
În conformitate cu prevederile OUG nr.113/2022, sunt considerate eligibile şi pot beneficia, la cerere, de tichetele sociale pe suport electronic, mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, şi care se află într-una din situaţiile de mai jos:
– Mamele cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
– Mamele care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Mamele cu dizabilităţi;
– Mamele aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, persoane dependente şi/sau care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate;
– Mame care nu deţin acte de identitate şi care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile;
– Mamele minore;
– Mamele cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.
Cererile pentru tichetele sociale pe suport electronic pentru mame și nou născuți, pentru categoriile menționate mai sus și care au domiciliul în mun. Râmnicu Sărat sau care locuiesc în mun. Râmnicu Sărat (în situaţia mamelor care nu deţin acte de identitate) se depun la sediul DAS Ramnicu Sărat, str. T. Vladimirescu nr.35, mun. Râmnicu Sărat.