Atribuții:

 • organizează şi răspunde de activitatea administrativ – gospodărească a institutiei;
 • răspunde de gospodărirea, administrarea şi igienizarea spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea personalul aparatului propriu al Direcţiei de Asistenta Sociala Rm-Sarat;
 • asigură şi răspunde de starea de curăţenie a instituţiei, respectarea normelor de igienă a încăperilor şi a spaţiilor adiacente;
 • asigura paza şi securitatea cladirilor repartizate şi a autoturismului unitatii;
 • gestionează numerarul şi actele de valoare din contul institutiei;
 • răspunde de efectuarea plăţilor pe feluri de cheltuieli şi încadrarea în plafonul de casa stabilit de lege;
 • răspunde de depunerea în termen la banca a tuturor sumelor provenite din încasări;
 • în exercitarea atribuţiilor de serviciu respectă întocmai prevederile regulamentului operaţiunilor de casă;
 • execută atribuţiile din acest domeniu, atât cele prevăzute din actele normative în vigoare
 • verifică dacă documentele justificative primite spre înregistrare poartă viza de control financiar preventiv, semnătura persoanelor care răspund pentru legalitatea şi necesitatea operaţiunilor înscrise în documente şi dacă toate actele cerute de formular sunt completate;
 • asigură respectarea actelor normative în vigoare privind normarea parcului auto;
 • urmăreşte buna funcţionare a autoturismelor aflate în dotarea instituţiei;
 • sesizează şeful ierarhic superior în legătură cu eventualele probleme ce apar în funcţionarea autoturismelor şi ia măsuri pentru remedierea acestora;
 • urmăreşte realizarea întreţinerilor periodice, reparaţiilor curente şi capitale ale autoturismelor din dotare;
 • anunţă conducerea biroului expirarea verificarii tehnice, a politei RCA, a taxei de drum, precum şi expirarea altor documente necesare pentru încadrarea în termenii legii;
 • erifică să nu fie depăşit consumul de carburanţi, lubrifianţi, cauciucuri, precum şi norma între reparaţii.