Atribuții principale:

  • întocmeşte documentaţia necesară în domeniul dreptului de ajutor social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Rm.Sărat;
  • elibereaza adeverinte în conformitate cu prevederile legale.
  • ţine evidenta sintetica a dosarelor de ajutor social.
  • urmăreşte modul de întocmire a fişelor de calcul pentru stabilirea drepturilor financiare privind venitul minim garantat.
  • stabileşte numărul de ore de acţiuni de interes local pentru beneficiarii de ajutor social apţi de muncă.
  • supravegheză îndeplinirea condiţiilor de acordare de către beneficiarii de ajutor social, prin efectuarea anchetei sociale, în termenul legal prevăzut.
  • supravegheză îndeplinirea de către titularii ajutorului social a obligaţiilor acestora de a comunica în termenul legal, orice modificare intervenită, cu privire la veniturile realizate şi la numărul membrilor familiei.
  • verifică actele doveditoare depuse de către solicitanţi, a veridicităţii, autenticităţii şi pertinenţei acestora.
  • propune recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, de la beneficiar.