Acordarea venitului minim de incluziune

Acordarea venitului minim de incluziune

COMUNICAT 

privind acordarea venitului minim de incluziune de la 1 ianuarie 2024

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Rm.Sarat anunță acordarea unui nou beneficiu de asistență socială, venitul minim de incluziune (VMI), care va înlocui venitul minim garantat (VMG) și alocația pentru susținerea familiei (ASF), de la 1 ianuarie 2024.

Venitul minim de incluziune se acordă familiilor și persoanelor singure aflate în situație de dificultate, conform Legii nr.196/2016.

Toți beneficiarii actuali de venit minim garantat și alocație pentru susținerea familiei trebuie să se prezinte la sediul Direcției de Asistență Socială pentru a se înscrie în evidențe pentru noul tip de ajutor sau să trimită electronic documentele necesare.

Condițiile de acordare a venitului minim de incluziune:

VMI se acordă persoanelor singure/familiilor care obțin un venit net lunar ajustat mai mic sau egal cu nivelele maxime stabilite prin lege, pentru cele două componente ale VMI:
– Pentru ajutorul de incluziune, nivelul maxim al venitului net ajustat trebuie să fie de 275 lei, respectiv 400 lei dacă persoana singură a depășit vârsta de 65 ani.
– Pentru ajutorul pentru familia cu copii, nivelul maxim al venitului net ajustat trebuie să fie de 700 lei/membru de familie.

  Acte necesare pentru solicitarea venitului minim de incluziune:

  • Actul de identitate al solicitantului şi al membrilor familiei (buletin/carte de identitate, certificate naștere);
  • Certificat de naştere pentru fiecare copil + CI pt copiii care au implinit 14 ani;
  • Certificatul de căsătorie;
  • Certificat de deces (sot/sotie) – unde este cazul ;
  • Hotarare judecatoreasca de divort/ incredintare minori – unde este cazul ;
  • Dovada şcolarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 16 ani (adeverinta gradinita/scoala);
  • Adeverinţe de venit pentru toate sursele de venit ( adeverinta salariat- inclusiv tichete de masa, cupon pensie, cupon pensie intretinere minori, indemnizatie crestere copil, indemnizatie somaj etc)- cu exceptia: alocatiei de stat pentru minori, indemnizatii persoane cu handicap, burse sociale, sume primite din activitatea de zilier etc
  • Certificatul de inmatriculare al masinii (acolo unde este cazul) pentru a se vedea anul de fabricatie (maşina trebuie să aibă peste 10 ani vechime);
  • Persoanele incadrate in grad de handicap trebuie sa prezinte certificatul de handicap valabil;
  • Facturi privind sursele de energie folosite;
  • Hotărârea judecătorească de încredinţare/ încuviinţare a vederea adopţiei, potrivit legii sau de instituire a tutelei ;
  • Hotărârea judecătorească/ dovada politie prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

 

Cererile si documentele se pot depune fizic la sediul Das Rm-Sarat sau online, la urmatoarea adresa de e-mail:prestatiisociale.dasrmsarat@gmail.com .